Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Dokumenty rok 2018

 

 

 

Rozpočet obce Kecerovce na roky 2018, 2019, 2020
(formát PDF, veľkosť 124kB)

 

 

Programový rozpočet obce Kecerovce na rok 2018
(formát PDF, veľkosť 298kB)

 

 

Kecerovce - Návrh rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020 - programový
(formát PDF, veľkosť 40kB)

 

 

Kecerovce - Návrh rozpočtu na obdobie 2018, 2019, 2020
(formát PDF, veľkosť 76kB)

 

 

ZŠ Kecerovce - Návrh rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020 - programový
(formát PDF, veľkosť 800kB)

 

 

ZŠ Kecerovce - Návrh rozpočtu na obdobie 2018, 2019, 2020
(formát PDF, veľkosť 4MB)

 

 

Kecerovce - Plán a plnenie výdavkov k 30.6.2018
(formát PDF, veľkosť 90kB)

 

 

Kecerovce - Plnenie rozpočtových príjmov k 30.6.2018
(formát PDF, veľkosť 45kB)

 

 

Kecerovce - Plnenie rozpočtových výdavkov k 30.6.2018
(formát PDF, veľkosť 85kB)

 

 

Kecerovce - Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2 rok 2018
(formát PDF, veľkosť 71kB)

 

 

Kecerovce - Plán a plnenie výdavkov k 31.12.2018
(formát PDF, veľkosť 90kB)

 

 

Kecerovce - Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2018
(formát PDF, veľkosť 45kB)

 

 

Kecerovce - Plnenie rozpočtových výdavkov k 31.12.2018
(formát PDF, veľkosť 85kB)

 

 

Kecerovce - Zhodnotenie programového rozpočtu k 31.12.2018
(formát PDF, veľkosť 71kB)

 

 

Kecerovce - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014 - 2020

(formát PDF, veľkosť 3500kB)

 

 

Kecerovce - Individuálna účtovná závierka k 31.12.20180

(formát PDF, veľkosť 83kB)

 

 

Kecerovce - Finančné výkazy subjektu verejnej správy k 31.12.2018

(formát PDF, veľkosť 183kB)

 

 

Kecerovce - Záverečný účet obce k 31.12.2018

(formát PDF, veľkosť 130kB)

 

 

Kecerovce - Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
(formát PDF, veľkosť 130kB)

 

 

Kecerovce - Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018
(formát PDF, veľkosť 130kB)
 


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.