Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Podpora sociálnej inklúzie v obci Kecerovce

logo-fond-soc-rouvoja-esf-zamest--soc-ink

Prijímateľ: Obec Kecerovce

Názov projektu: Podpora sociálnej inklúzie v obci Kecerovce

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia - 2710003

Miesto realizácie projektu: Obec Kecerovce, okres Košice okolie, Košický samosprávny kraj

 

Trvanie projektu: 10/2011 – 09/2013

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 96 500, - €

Výška NFP: 91 675,-€

Spoluúčasť obce: 4825,-€

 

Kontaktné údaje: tel./fax: 055/6990239, 0917 659 324

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

web: www.obeckecerovce.sk

 

Prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti podporiť sociálnu inklúziu príslušníkov marginalizovaných rómskych osád v obci Kecerovce. Hlavným cieľom projektu je pokračovanie terénnej sociálnej práce v obci Kecerovce s komunitami, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, alebo sú sociálne vylúčené. Umožnenie zlepšenia životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky, prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci. Zvýšiť aktivitu jednotlivcov , rodín a MRK ma preberaní zodpovedností za riešenie svojej sociálnej situácie a jej zlepšenie. Integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce. Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu a plnoletých fyzických osôb a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov. Integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

 

Cieľové skupiny:

Obyvatelia obce sociálne vylúčení alebo ohrození sociálnym vylúčením, marginalizované rómske komunity.

 

Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu:

ÚPSVaR, školské zariadenia, zdravotné zariadenia, exekútorské úrady, Polícia, Sociálna poisťovňa, súdy, občianske združenia v rámci mikroregiónu, mimovládne organizácie

 

Obec zamestnala v rámci projektu 2 terénnych sociálnych pracovníkov /TSP/ a 4 asistentov terénneho sociálneho pracovníka /ATSP/, ktorí vykonávajú túto prácu:

 • vyhľadávanie klientov a riešenie problémov v prirodzenom prostredí klienta
 • poskytovanie sociálneho poradenstva, monitorovanie soc. stavu klientov, aktívne zapojenie klientov do riešenia ich zlej soc. situácie, riešenie sociálno- patol. javov a proces.
 • navrhovanie sociálnej intervencie, prípadne jeho nasmerovanie alebo sprevádzanie k inštitúciám a odborníkom

 

Podpora sociálnej inklúzie v obci Kecerovce.                  

Od 1. októbra 2011 prebieha v obci Kecerovce projekt Podpora sociálnej inklúzie v obci Kecerovce . V rámci tohto projektu obec zamestnala dvoch terénnych sociálnych pracovníkov /TSP/ a štyroch asistentov terénneho sociálneho pracovníka /ATSP/.

 


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.