Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Vitajte na stránkach obce Kecerovce
O obci

Obec Kecerovce sa nachádza na východe Košickej kotliny, v doline Olšavy. Pod súčasným názvom vystupuje od roku 1975, kedy došlo k zlúčeniu obcí Kecerovské Kostoľany a Kecerovské Pekľany. Prvá písomná zmienka o Kecerovských Kostoľanoch, ktorá pochádza z roku 1229 a je určujúcou i pre súčasnú obec. Kostoľany patrili k najstarším Abovským dedinám, v 16. storočí sa vyvíjali ako mestečko s trhovým právom.

 

Popri poľnohospodárstve sa darilo i remeslám a obchodu. V súčasnosti žije v obci takmer 3580 obyvateľov. Do katastra spadajú 3 segregované rómske osady, v ktorých žije 3310 obyvateľov rómskej národnosti. Sakrálnou dominantou Keceroviec je rímskokatolícky Kostol sv. Ladislava. Kostol pochádza z roku 1628, prešiel však významnou prestavbou. Kaplnka pochádza takisto zo 17. storočia. Kecerovce sú bohaté i na svetské pamiatky pripomínajúce obdobie šľachty. Zachovali sa tu dva kaštiele. Neskorogotický kaštieľ z konca 15. storočia patril rodine Kecerovcov. Renesančný kaštieľ zo 16. storočia si vyžaduje rekonštrukciu. V jeho blízkosti stojí socha sv. Ladislava.  Zachovali sa tu pôvodné gánkové domy, kúrie, okraje ciest zdobia prícestné kríže. Novodobú architektúru v obci zastupuje zvonica v časti Kostoľany, budova zdravotného strediska ako aj viaceré polyfunkčné budovy pochádzajúce z druhej polovice 20. storočia. V obci funguje základná i materská škola. V katastri obce bol s finančnou podporou Európskej únie vybudovaný nový vodojem ako aj čistička odpadových vôd.

 

V obci sú dobré možnosti kultúrneho a športového vyžitia. Pozoruhodná je i pomoc marginalizovanej rómskej komunite formou terénnych prác, prevádzkovaním komunitného centra a výstavbou sociálnych nájomných bytov. V katastri obce sa nachádza menšie letisko slúžiace prevažne poľnohospodárom. K najvýznamnejším podnikateľským subjektom v Kecerovciach patrí firma Tatrakon.

 

Z pohľadu cestovného ruchu vyniká oblasť turistiky a cykloturistiky.

 

Elektr. komunikácia

slovensko
   upvs_vseobagenda
  
kecerovce_cuet

Info

 

Kronika obce Kecerovce 1999 - 2020

 


 

MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce

 


 


Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít 2020 - 2023

 


 

Obnova Kecerovských kaštieľov s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

LG
LogoanimaciaLOGO

kecerovce_oznam_15_2019

Kto je on-line

Máme online 15 hostí Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.