Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Dokumenty rok 2015

 

 


Komunitný plán sociálnych služieb obce Kecerovce 2015 - 2020
(formát PDF, veľkosť 734kB)

 


Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
(formát PDF, veľkosť 124kB)

 


Zásady odmeňovania poslancov obce Kecerovce na rok 2015
(formát PDF, veľkosť 107kB)

 


Programový rozpočet obce Kecerovce na rok 2015
(formát PDF, veľkosť 302kB)

 


Rozpočet obce Kecerovce na rok 2015, 2016, 2017
(formát PDF, veľkosť 20kB)

 


Rozpočet obce Kecerovce na rok 2015, 2016, 2017 - podrobný
(formát PDF, veľkosť 232kB)

 


Kecerovce - Plnenie rozpočtových príjmov k 30.6.2015
(formát PDF, veľkosť 35kB)

 


Kecerovce - Plnenie rozpočtových výdavkov k 30.6.2015
(formát PDF, veľkosť 86kB)

 


Kecerovce - Plán a plnenie výdavkov k 30.6.2015
(formát PDF, veľkosť 86kB)

 


Kecerovce - Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2 rok 2015
(formát PDF, veľkosť 98kB)

 


Kecerovce - Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2015
(formát PDF, veľkosť 36kB)

 


Kecerovce - Plnenie rozpočtových výdavkov k 31.12.2015
(formát PDF, veľkosť 90kB)

 


Kecerovce - Plán a plnenie výdavkov k 31.12.2015
(formát PDF, veľkosť 92kB)

 


Kecerovce - Zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2015
(formát PDF, veľkosť 100kB)

 


Záverečný účet obce za rok 2015
(formát PDF, veľkosť 216kB)

 


Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
(formát PDF, veľkosť 304kB)

 


Súvaha za rok 2015
(formát PDF, veľkosť 66kB)

 


Výkaz ziskov a strát za rok 2015
(formát PDF, veľkosť 52kB)

 


Kolektívna zmluva
(formát PDF, veľkosť 303kB)
 


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.