Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Dokumenty rok 2018

 

 

 

Interné smernice obce Kecerovce rok 2018
(formát PDF, veľkosť 1,2MB)

 

 

Rozpočet obce Kecerovce na roky 2018, 2019, 2020
(formát PDF, veľkosť 124kB)

 

 

Programový rozpočet obce Kecerovce na rok 2018
(formát PDF, veľkosť 298kB)

 

 

Kecerovce - Návrh rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020 - programový
(formát PDF, veľkosť 40kB)

 

 

Kecerovce - Návrh rozpočtu na obdobie 2018, 2019, 2020
(formát PDF, veľkosť 76kB)

 

 

ZŠ Kecerovce - Návrh rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020 - programový
(formát PDF, veľkosť 800kB)

 

 

ZŠ Kecerovce - Návrh rozpočtu na obdobie 2018, 2019, 2020
(formát PDF, veľkosť 4MB)

 

 

Kecerovce - Plán a plnenie výdavkov k 30.6.2018
(formát PDF, veľkosť 90kB)

 

 

Kecerovce - Plnenie rozpočtových príjmov k 30.6.2018
(formát PDF, veľkosť 45kB)

 

 

Kecerovce - Plnenie rozpočtových výdavkov k 30.6.2018
(formát PDF, veľkosť 85kB)

 

 

Kecerovce - Zhodnotenie programového rozpočtu za 1/2 rok 2018
(formát PDF, veľkosť 71kB)

 

 

Kecerovce - Plán a plnenie výdavkov k 31.12.2018
(formát PDF, veľkosť 90kB)

 

 

Kecerovce - Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2018
(formát PDF, veľkosť 45kB)

 

 

Kecerovce - Plnenie rozpočtových výdavkov k 31.12.2018
(formát PDF, veľkosť 85kB)

 

 

Kecerovce - Zhodnotenie programového rozpočtu k 31.12.2018
(formát PDF, veľkosť 71kB)

 

 

Kecerovce - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014 - 2020

(formát PDF, veľkosť 3500kB)

 

 

Kecerovce - Individuálna účtovná závierka k 31.12.20180

(formát PDF, veľkosť 83kB)

 

 

Kecerovce - Finančné výkazy subjektu verejnej správy k 31.12.2018

(formát PDF, veľkosť 183kB)

 

 

Kecerovce - Záverečný účet obce k 31.12.2018

(formát PDF, veľkosť 130kB)

 

 

Kecerovce - Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
(formát PDF, veľkosť 130kB)

 

 

Kecerovce - Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018
(formát PDF, veľkosť 130kB)
 


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.