Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Verejné obstarávanie
Obec Kecerovce : Verejné obstarávanie
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku
1 Výzva na predloženie ponuky: Zabezpečenie stravovania pre deti materskej školy Kecerovce - mäso a mäsové výrobky
2 Výzva na predloženie ponuky: Zabezpečenie stravovania pre deti materskej školy Kecerovce – základné potraviny
3 Výzva na predloženie ponuky: Zabezpečenie stravovania pre deti materskej školy Kecerovce - ovocie a zelenina
4 Výzva na predloženie ponuky: Bleskozvody - Kaštiele I a II Kecerovce
5 Výzva na predloženie ponuky: Rekonštrukcia chodníka pri kontajnerovej škole
6 Výzva na predloženie ponuky: Dodávka a montáž kamerového monitorovacieho systému
7 Výberové konanie na pozíciu ekonóm-účtovník Obec Kecerovce
8 Výzva na predloženie ponuky: Výstavba parkoviska pre 30 motorových vozidiel
9 Výzva na predloženie ponuky: Zabezpečenie stravovania pre deti materskej školy Kecerovce – chlieb a pečivo
10 Výzva na predloženie ponuky: Zabezpečenie stravovania pre deti materskej školy Kecerovce - základné potraviny
11 Výzva na predloženie ponuky: Zabezpečenie stravovania pre deti materskej školy Kecerovce - ovocie a zelenina
12 Výzva na predloženie ponuky: Zabezpečenie stravovania pre deti materskej školy Kecerovce - mäso a mäsové výrobky
13 Výzva na predloženie ponuky: Zabezpečenie stravovania pre deti materskej školy Kecerovce - mlieko, mliečne výrobky a vajcia
14 Výzva na predloženie ponuky: Drevené pelety quercus alebo ekvivalent
15 Výzva na predloženie ponuky: Drevené pelety bukové quercus alebo ekvivalent
16 Spracovanie projektovej dokumentácie v realizačnom rozsahu a inžinierska činnosť pre zákazku: „Rozšírenie kapacity ZŠ v obci Kecerovce“
17 Výzva na predloženie ponuky: Kamerový systém v obci Kecerovce
18 Výzva na predloženie ponuky: Služby spojené s prípravou jedál a donáška stravy pre ZŠ Kecerovce
19 Výzva na predloženie ponuky: Rozšírenie verejnej siete
20 Výzva na predloženie ponuky: Výstavba cesty a chodníka od domu smútku ku základnej škole
21 Výzva na predloženie ponuky: MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce - vybavenie kuchyne
22 Výzva na predloženie ponuky: MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce - interiérové vybavenie
23 Výzva na predloženie ponuky: Školské pomôcky pre ZŠ Kecerovce
24 Výzva na predloženie ponuky: Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť na zákazku: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie – časť Kostoľany
25 Výzva na predloženie ponuky: Nové učebne pre ZŠ Kecerovce - DIDAKTICKÉ POMÔCKY
26 Výzva na predloženie ponuky: Nové učebne pre ZŠ Kecerovce - IKT
27 Výzva na predloženie ponuky: Nové učebne pre ZŠ Kecerovce - NÁBYTOK
28 Výzva na predloženie ponuky: Oprava tried a chodieb ZŠ Kecerovce
29 Výzva na predloženie ponuky: Materská škôlka pre 140 detí – odvodnenie základov
30 Výzva na predloženie ponuky: Havarijný stav kanalizácie pri základnej škole Kecerovce
31 Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok (pozemok) vo vlastníctve obce Kecerovce
32 Výzva na predloženie ponuky: Služby spojené s prípravou jedál a donáška stravy pre ZŠ Kecerovce
33 Výzva na predloženie ponuky: MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce - vybavenie kuchyne
34 Výzva na predloženie ponuky: MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce - interiérové vybavenie
35 Výzva na predloženie ponuky: MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce - exteriérové vybavenie
36 Výzva na predloženie ponuky: Plot Hasičská zbrojnica
37 Výzva na predloženie ponuky: Stavebný dozor pre zákazku „Bytové domy nižšieho štandardu Kecerovce“
38 Výzva na predloženie ponuky: Služby spojené s prípravou jedál a donáška stravy pre ZŠ Kecerovce
39 Výzva na predloženie ponuky: Hasičská zbrojnica Kecerovce
40 Výzva na predloženie ponuky: Statické zabezpečenie kaštiela II, Kecerovce 107 - IV. etapa na obnovu strechy a nosných konštrukcií
41 Výzva na predloženie ponuky: Obnova strechy kaštieľa II, Kecerovce 107 - 4 etapa - statické zabezpečenie juhovýchodnej veže
42 Výzva na predloženie ponuky: Štartovacia rampa pre požiarnikov
43 Výzva na predloženie ponuky: Stavebný dozor k projektu MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce
44 Výzva na predloženie ponuky: Oplotenie základnej školy Kecerovce
45 Výzva na predloženie ponuky: Oprava tried ZŠ Kecerovce
46 Výzva na predloženie ponuky: Výstavba ciest a chodníkov, Kecerovce - Kostoľany
47 Výzva na predloženie ponuky: Oprava vodovodu, Kecerovce
48 Výzva na predloženie ponuky: Výstavba prístrešku pri TJ, Kecerovce - Kostoľany
49 Výzva na predloženie ponuky: Regulácia priekop v obci Kecerovce - Pekľany
50 Výzva na predloženie ponuky: Rekonštrukcia budovy OcU, Kecerovce
 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »
Stránka 1 z 3


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.